MuDr.Gašparová Eva

b

Neurológia

MUDr. Eva Gašparová
Sestra: Martina Fajtlová

Kontakt na ordináciu

Telefón: 033  73 300 04
E-mail:  evagasparova@centrum.sk   

Ordinačné hodiny

Pondelok:   7:30 - 13:30
Utorok:       7:30 - 13:30
Streda:       7:30 - 13:30
Štvrtok:      7:30 - 13:30
Piatok:        7:30 - 13:30

Špecializácia

Neurologické ochorenia, bolesti hlavy, epilepsia, vertebrogénne ochorenia, diagnostika a liečba degeneratívnych ochorení ( Parkinsonova choroba, demencie), sclerosis multiplex, cievnych ochorení ( cievne mozgové príhody)

Kariéra

Subšpecializácia v elektroencefalografii, vertebrologii, ultrazvukovom vyšetrovaní

Vybavenie pracoviska

Elektroencefalograf v kombinácii s elektrokardiografom, Dopler sonografický prístroj na vyšetrenie extrakraniálnych ciev